Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Extra třída

Kategorie: Projekty

Kdo může být Extra třída?

Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod vedením učitele, který je učí, ale nemusí být nutně jejich třídní učitel. V letošním roce se mohou do programu Extra třída hlásit všechny školy v ČR.

Extra třída krok za krokem

 • Učitel se zaregistruje na webu www.extratrida.cz a stává se patronem.  
 • Žáci pracují v projektové kanceláři.
  • Začíná přípravná fáze projektu.  
   • Žáci zjišťují, co je potřeba změnit v obci/čtvrti, kde se nachází jejich škola, a shodují se na jednom nápadu na projekt.
   • Žáci formulují cíle projektu, sestavují harmonogram aktivit, rozdělují si role v projektovém týmu, dávají dohromady rozpočet projektu, vytvářejí propagační videospot a vymýšlejí strategii propagace projektu.
 • Extra třída veřejně publikuje projekt na nástěnce projektu. Všechny publikované projekty se zobrazují souhrnně v Galerii projektů.
 • Žáci si stanovují odměnu za svou iniciativu ve prospěch zkvalitnění života v obci/čtvrti. 
 • Odborná komise vyhodnocuje publikované projekty a vybraný projektům uděluje finanční grant.
  • Školy podepisují grantovou smlouvu s Nadačním fondem Tesco a získávají peníze.
 • Extra třída realizuje svůj projekt.
  • Žáci svůj projekt propagují směrem k místní komunitě.
  • Žáci si po dokončení projektu nechávají projekt ohodnotit ze strany lidí žijících v místě školy.
 • Individuální dárci mohou iniciativu žáků odměnit a finančně tak přispět na jejich odměnu.
 • Extra třída si pořizuje odměnu za peníze od individuálních dárců.

Diskuse - Počet příspěvků: 0

Projekty

1Planet4All

Člověk v tísni

Program Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kybersoutez.cz

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně