Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Exkurze školních kolektivů v hasičských stanicích

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS hl. města Prahy

Jednotlivé HZS krajů v rámci provádění preventivně výchovné činnosti realizují nejrůznější výchovně-vzdělávací programy a projekty a jednou ze zajímavých a efektivních forem jsou exkurze na hasičských stanicích pro školní kolektivy. Jde o činnost zaměřenou na výchovu obyvatelstva s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a v případě jejich vzniku dosáhnout zmírnění nežádoucích dopadů mimořádné události na zdraví, životy, majetek či životní prostředí odpovídajícím chováním obyvatelstva.

Základním přínosem exkurzí na hasičských stanicích pro vzdělávané publikum je využití principu interaktivity a sepětí teorie a praxe (autentické prostředí stanice s hasiči, technikou a věcnými prostředky, přednášející – profesionál, praktická prezentace řady popisovaných jevů a předmětů – poslech varovného signálu, hašení pomocí přenosného hasicího přístroje atd.). Sami pedagogové hodnotí tento způsob výchovy a vzdělávání jako velmi efektivní formu nabývání znalostí. Informace předávané v prostředí hasičské stanice samotnými hasiči představují pro děti a žáky převážně pozitivní emocionální zážitek, který je předpokladem trvalého uložení získaných informací. Zejména příslušníci jednotek požární ochrany, „výjezdoví hasiči“, se v mnoha případech stávají tzv. živými modely, tedy příklady lidí s přirozenou autoritou, kteří jsou mladým lidem sympatičtí a kteří se těší jejich důvěře. Poučení z úst příslušníka má proto při výchově mimořádný význam.

Exkurze obvykle trvá hodinu, vždy je však možná individuální domluva na jejím časovém rozmezí dle potřeb pedagoga a možností konkrétní hasičské stanice. V průběhu exkurze procházejí účastníci v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části hasičské stanice od hasičské techniky až po zázemí, seznámí se s hasičskou výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozví se důležité informace o požární prevenci a ochraně obyvatelstva. Stěžejní témata je možné předem domluvit, aby navazovala na aktuálně probíranou školní látku. Tato exkurze není pouhým výkladem přednášejícího, ale otevřenou diskusí a besedou.

Informace o konkrétních možnostech absolvování exkurzí – preventivních programů z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva poskytnou zájemcům koordinátoři PVČ jednotlivých HZS krajů. Kontakty na krajské koordinátory jsou uvedeny na webových stránkách www.hzscr.cz v sekci Ochrana obyvatelstva/výchova a vzdělávání obyvatelstva.

(https://www.hzscr.cz/clanek/cinnost-hasicskeho-zachranneho-sboru-v-ramci-pripravy-obyvatelstva.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d)

Autor: kpt. PaedDr. Luďka Palzerová, HZS hl. m. Prahy, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení


Diskuse - Počet příspěvků: 0