Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Environmentální výchova

Komiksová soutěž ADRA

Kategorie: Environmentální výchova Autor: ADRA

Přihlaste se do pátého ročníku Komiksové soutěže ADRA  "Promluv k světu bublinou" na téma Cílů udržitelného rozvoje.

Co Tě sejří? Česká asociace streetwork rozdá finance na projekty mladých

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork vyhlašuje další ročník Co Tě sejří. Děti a dospívající mládež mají možnost pod záštitou nízkoprahových klubů získat finanční podporu na vlastní projekty pro zlepšení svého okolí. Může jít například o opravu hřiště, zkulti...

1Planet4All

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Člověk v tísni

Přemýšlíte nad tím, jak vést žáky k aktivnímu občanství? Trápí vás klimatická změna a hledáte cesty, jak vzbudit u žáků zájem o toto téma? Dává vám smysl učit studenty řešit věci nejen teoreticky, ale i v reálném světě? Jste ze střední či střední ...

Přeměna odpadů na zdroje

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Soutěž je určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

Jdeme na to od Lesa

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Tereza

Láká Vás výuka venku? Připojte se k více než 300 školám, které jsou v ČR zapojené do programu.

Školní zahrada jako neocenitelný pomocník pedagogů i akcelerátor dění v komunitě

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Proměny pro školy

Ať už je vaše školní zahrada zbrusu nová, na rekonstrukci zrovna čeká, nebo jste teprve na začátku úvah, "co s ní", zkuste se zamyslet, nakolik využíváte její potenciál a co by se ještě dalo zlepšit.

Architekti ve škole

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Architekti ve škole

Rozvoj našich sídel a celé krajiny ze své podstaty představuje nikdy nekončící sled změn a událostí, na kterých se svou měrou, vědomě či nevědomě podílíme každý den. Avšak k dosažení výsledku většinou považovaného za optimální je třeba nejen kvali...

Program GLOBE pro střední školy

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Globe

Program GLOBE nabízí středním školám a gymnáziím řadu možností, jak realizovat badatelské projekty na pokročilejší úrovni. Již před osmi lety jsme s několika pražskými středními školami stáli u zrodu projektu 3V – vědě a výzkumu vstříc. Byl to prv...

Středoškoláci mění s Ekoškolou své okolí

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

Žáci středních škol zapojených do programu Ekoškola mění prostředí školy i okolí tak, aby se v něm cítili lépe a zároveň byli šetrnější k životnímu prostředí. 

Program Ekoškola

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

UNEP, program OSN pro životní prostředí v současnosti oceňuje „Ekoškolu“, jako modelový program pro environmentální výchovu, management a certifikaci na mezinárodní úrovni. V České republice tento program koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Hello Czech Republik – Doma v nové zemi

Kategorie: Environmentální výchova Autor: META

Hello Czech Republic – Doma v nové zemi je metodická příručka určená zejména učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve svých třídách kultivovat diskuzi na témata uprchlictví, odcizení, identita, práce s předsudky a stereotypy či zajišt...

Program GLOBE v ČR

Kategorie: Environmentální výchova Autor: TEREZA

V mezinárodním programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) žáci zkoumají přírodu v okolí své školy. Tito tzv. gloubáci se nejčastěji zabývají hydrologií, meteorologií, pedologií, fenologií, koloběhem uhlíku. Mnozí z...

Brána k druhým otevírá srdce

Kategorie: Environmentální výchova Autor: NIDV

Hlavním cílem soutěže určené pro dětské kolektivy a skupiny mladých lidí do 26 let je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež. Přibližně před pěti lety se sešli kolegové z te...

Nadace Proměny

Kategorie: Projekty Autor: Jolana Říhová

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která od roku 2006 pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka...