Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Projekty - 2019

Škola hrou

Kategorie: Společenské vědy Autor: OP VVV

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž "Škola hrou"

Kategorie: Společenské vědy Autor: MŠMT

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". 

#jsemlaskavec

Kategorie: Společenské vědy Autor: Nadace Karla Janečka

Zapojte se do oslav Světového dne laskavosti 13. listopadu 2019 a zjistěte, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem. Pravidla a veškeré informace naleznete na www.jsemlaskavec.cz.

Ukliďme svět

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Český svaz ochránců přírody

Zapojte svou školu do podzimního termínu dobrovolnického uklízení v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, který je zároveň termínem celosvětového úklidu World Clean Up Day.

Promluv k světu bublinou

Kategorie: Projekty Autor: Adra.cz

Cílů udržitelného rozvoje

Desková hra Cesta životem

Kategorie: Společenské vědy Autor: Fox Games

Smyslem školní docházky je připravit žáky na budoucí život, a proto je důležité rozvíjet kromě odbornosti také tzv. soft skills. Využití deskových her ve výuce je z tohoto pohledu velice efektivní. Desková hra Cesta životem, dostupná pro školy od ...

Týdny mediálního vzdělávání 2019

Kategorie: Společenské vědy Autor: JSNS.cz

Budou se konat od 20. května do 28. června 2019. Registrace škol probíhají do 1. června 2019.

„Učme chemii atraktivně!“

Kategorie: Vzdělávání učitelů Autor: NIDV

Svaz chemického průmyslu ČR vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách, jejímž cílem je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a sdílení dobré praxe. První ročník je realizo...

Fiktivní firma

Kategorie: Ostatní Autor: NUV

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně...