Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Projekty - 2015

Matematika s radostí

Kategorie: Ostatní Autor: Petr Beremlijski, Petra Vondráková

Jak oživit výuku matematiky na středních školách? Co mohou učitelé udělat pro to, aby výuka nebyla jen počítáním příkladů „do sešitů“? Je možné vnést do výuky matematiky radost? Tyto otázky inspirovaly řešitele projektu „Matematika s radostí“ (msr...

Hra „Cesta Labyrintem města“

Kategorie: Primární prevence Autor: Prev-Centrum

Hra „Cesta Labyrintem města“ je metodická pomůcka určená základním a středním školám, neziskovým organizacím a dalším subjektům, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jedná se o organizačně nenáročnou deskovou stolní hru, která pomáhá získávat lepší or...

Moderní výuka dějin

Kategorie: Společenské vědy Autor: Eva Albrechtová

Když učíte o 20. a 21. století, proč nevzít do ruky nástroje hodné tohoto věku: videa, výpovědi očitých svědků, mapy, fotografie. Zařazení půlhodinových až hodinových dokumentů do vyučování bývá náročné nejen s ohledem časovou dotaci předmětů, ale...

Labyrint věd(ění)

Kategorie: Projekty Autor: PedF UK

Mapa společenských stereotypů

Kategorie: Společenské vědy Autor: Jiří Raiterman

Jak nastavit zrcadlo přirozené lidské potřebě „škatulkovat“? Centrum současného umění DOX vytvořilo ve spolupráci se společností EDUin interaktivní materiál, kterým chce pomoci učitelům i žákům při práci s náročným tématem: vzdělávací mapa a metod...

Desatero sov

Kategorie: Mateřská škola Autor: Ornita

Občanské sdružení ORNITA působí především v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže se zaměřením na ornitologii. ORNITA připravuje svoje projekty pro děti a mládež, tedy žáky základních a středních škol v hlavním městě Praze a ve Středočeském kr...