Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Projekty - Listopad 2014

Mentoring začínajících učitelů

Kategorie: Vzdělávání učitelů

Mentoring začínajících učitelů je projekt, který v roce 2014 založila platforma Business Leaders Forum s cílem zvýšit kvalitu výuky na základních školách a předejít tak vysoké fluktuaci učitelů, s níž se české školství potýká, jak vyplývá z dat or...

Sdružení Linka bezpečí

Kategorie: Projekty

Konzultanti poskytují telefonickou krizovou intervenci, rodinné a výchovné poradenství a základní sociální poradenství pro klienty z celé ČR nebo hovořící česky. Rodičovská linka provozuje pro své klienty i e-mailovou poradnu.

Extra třída

Kategorie: Projekty

Příběhy bezpráví

Kategorie: Projekty Autor: Jeden svět na školách

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodi...

Skype in the classroom

Kategorie: Informační technologie Autor: Jana Knesplová

Skype může fungovat nejen jako oblíbený komunikační nástroj, ale i jako výborná vzdělávací pomůcka a nástroj pro navazování spolupráce mezi školami. Možností, jak jej ve výuce využít, je mnoho, ale všechny mají společný jmenovatel: učí děti zábavn...

LITERACY

Kategorie: Vzdělávání žáků se SPU Autor: Kamila Balharová

V současné době si čím dál víc odborníků uvědomuje problém s nedostatečnou gramotností u dospělých s dyslexií, a proto vznikají mezinárodní výzkumné projekty, které tuto problematiku zkoumají a navrhují řešení. Česká republika se také do těchto pr...

Věda má budoucnost

Kategorie: Projekty

Cílem projektu Věda má budoucnost je prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má bu...