Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Projekty - 2014

Mentoring začínajících učitelů

Kategorie: Vzdělávání učitelů

Mentoring začínajících učitelů je projekt, který v roce 2014 založila platforma Business Leaders Forum s cílem zvýšit kvalitu výuky na základních školách a předejít tak vysoké fluktuaci učitelů, s níž se české školství potýká, jak vyplývá z dat or...

Sdružení Linka bezpečí

Kategorie: Projekty

Konzultanti poskytují telefonickou krizovou intervenci, rodinné a výchovné poradenství a základní sociální poradenství pro klienty z celé ČR nebo hovořící česky. Rodičovská linka provozuje pro své klienty i e-mailovou poradnu.

Extra třída

Kategorie: Projekty

Příběhy bezpráví

Kategorie: Projekty Autor: Jeden svět na školách

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodi...

Skype in the classroom

Kategorie: Informační technologie Autor: Jana Knesplová

Skype může fungovat nejen jako oblíbený komunikační nástroj, ale i jako výborná vzdělávací pomůcka a nástroj pro navazování spolupráce mezi školami. Možností, jak jej ve výuce využít, je mnoho, ale všechny mají společný jmenovatel: učí děti zábavn...

LITERACY

Kategorie: Vzdělávání žáků se SPU Autor: Kamila Balharová

V současné době si čím dál víc odborníků uvědomuje problém s nedostatečnou gramotností u dospělých s dyslexií, a proto vznikají mezinárodní výzkumné projekty, které tuto problematiku zkoumají a navrhují řešení. Česká republika se také do těchto pr...

Věda má budoucnost

Kategorie: Projekty

Cílem projektu Věda má budoucnost je prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má bu...

Vítkův chodník

Kategorie: Projekty Autor: Ivana Kamencová

Většina z nás, kteří pracujeme s dětmi, vidíme jak se během let, vlivem moderní společnosti, mění kvalita pohybového aparátu dětí. ČR je jedna ze zemí s velmi kvalitní poporodní péčí o dítě a kvalitní je i neurologická a rehabilitační péče o ohrož...

Školy v pohybu

Kategorie: Vzdělávání učitelů

Cílem projektu je škola jako učící se organizace, kde se jednotliví pedagogové i celý pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu s filozofií školy. Projekt Školy v pohybu napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšíh...

IN-Generation.cz

Kategorie: Projekty Autor: Martina Vošahlíková

Projekt IN-Generation.cz je celorepublikový projekt zaměřující se na vzdělávání žáků základních škol prostřednictvím jejich učitelů a rodičů v oblasti etické internetové gramotnosti. Projekt je vymyšlen a realizován institutem ELAI (European Leade...

Záchranný kruh

Kategorie: Projekty Autor: V. Krajsová, T. Hutta

Každý z nás jistě ví, jak je důležité naše zdraví a bezpečí. A nejen to naše, ale i našich dětí. Je potřeba znát rizika a hlavně vědět, jak jim předcházet či jak se v krizové situaci zachovat. Úkolem každého rodiče je připravit své dítě na možné s...

Co umím - nástroj k pozitivní motivaci dítěte

Kategorie: Projekty Autor: Miroslav Hřebecký

Představujeme nový program, který rozvíjí pozitivní motivaci dětí k učení a celkovému osobnímu seberozvoji. Zároveň přináší rodičům i pedagogům možnost vidět dítě i z jiné strany, než je běžné. Aplikace je zdarma dostupná na www.coumim.cz.

Babička a dědeček do školky

Kategorie: Projekty Autor: Monika Škanderová

Pilotní projekt ve třech mateřských školách ve Frýdku-Místku v roce 2012 odstartoval zatím nekončící zájem školek v celé republice o tuto bohulibou aktivitu obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem, nazvanou „Babička a dědeček do školky“.

Projekt Mediální výchova

Kategorie: Projekty Autor: Jan Kurka

Projekt Mediální výchova je určen všem učitelům se zájmem vyučovat tuto disciplínu na střední škole, a to i bez odborného vzdělání v tomto oboru.

Aplikace na podporu rozvoje dětí s dyslexií

Kategorie: Projekty Autor: CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC vyvinulo v roce 2013 aplikaci na podporu kognitivního rozvoje u dětí s dyslexií.

Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol

Kategorie: Projekty Autor: IREAS, o. p. s.