Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Správní právo

Zákon 200/1990 Sb.

Schválený 17. 5. 1990 Účinný 1. 7. 1990 Novelizovaný: 31. 5. 2017 Zrušen: 1. 7. 2017  

200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon 82/1998 Sb.

Schválený 17. 3. 1998 Účinný 15. 5. 1998 Novelizovaný: 16. 8. 2018  

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon 106/1999 Sb.

Schválený 11. 5. 1999 Účinný 1. 1. 2000 Novelizovaný: 24. 4. 2019  

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 101/2000 Sb.

Schválený 4. 4. 2000 Účinný 1. 6. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017 Zrušen: 24. 4. 2019  

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon 128/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon 129/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon 131/2000 Sb.

Schválený 13. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon 132/2000 Sb.

Schválený 13. 4. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Zákon 150/2002 Sb.

Schválený 21. 3. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon 314/2002 Sb.

Schválený 13. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Zákon 320/2002 Sb.

Schválený 13. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Zákon 500/2004 Sb.

Schválený 24. 6. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 11. 2018  

500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška 388/2002 Sb.

Schválený 15. 8. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Zákon 300/2008 Sb.

Schválený 17. 7. 2008 Účinný 1. 7. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon 634/2004 Sb. N

Schválený 26. 11. 2004 Účinný 16. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon 302/2014 Sb.

Schválený 8. 12. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

302/2014 Sb. o katalogu správních činností

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

55/2011 Sb.

Novelizovaný: 19. 10. 2019  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2019  

91/1996 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2019  

393/2006 Sb.

Zrušen: 1. 10. 2019  

155/1995 Sb.

Novelizovaný: 30. 9. 2019