Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Školská legislativa

Zákon 607/2020 Sb.

Schválený 22. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

607/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 606/2020 Sb.

Schválený 22. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

606/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 562/2020 Sb.

Schválený 14. 12. 2020 Účinný 1. 2. 2021  

562/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 401/2020 Sb.

Schválený 8. 10. 2020 Účinný 12. 10. 2020 Zrušen: 14. 10. 2020  

401/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 414/2020 Sb.

Schválený 12. 10. 2020 Účinný 14. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

414/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)

Zákon 421/2020 Sb.

Schválený 19. 10. 2020 Účinný 21. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

421/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 440/2020 Sb.

Schválený 30. 10. 2020 Účinný 2. 11. 2020 Zrušen: 30. 11. 2020  

440/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)

Zákon 444/2020 Sb.

Schválený 30. 10. 2020 Účinný 4. 11. 2020 Zrušen: 18. 11. 2020  

444/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)

Zákon 464/2020 Sb.

Schválený 16. 11. 2020 Účinný 18. 11. 2020 Zrušen: 23. 11. 2020  

464/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 474/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 25. 11. 2020 Zrušen: 30. 11. 2020  

474/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 473/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 23. 11. 2020 Zrušen: 25. 11. 2020  

473/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 475/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 30. 11. 2020 Zrušen: 7. 12. 2020  

475/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 499/2020 Sb.

Schválený 30. 11. 2020 Účinný 7. 12. 2020 Zrušen: 21. 12. 2020  

499/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 495/2020 Sb.

Schválený 19. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

495/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 536/2020 Sb.

Schválený 14. 12. 2020 Účinný 21. 12. 2020 Zrušen: 27. 12. 2020  

536/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 597/2020 Sb.

Schválený 23. 12. 2020 Účinný 27. 12. 2020 Zrušen: 11. 1. 2021  

597/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 598/2020 Sb. Z

Schválený 23. 12. 2020 Účinný 4. 1. 2021 Zrušen: 15. 2. 2021  

598/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)

Zákon 319/2020 Sb.

Schválený 2. 7. 2020 Účinný 1. 9. 2020  

319/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 284/2020 Sb.

Schválený 10. 6. 2020 Účinný 11. 7. 2020  

284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 354/2020 Sb.

Schválený 17. 8. 2020 Účinný 1. 9. 2020  

354/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

159/1999 Sb.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

191/2020 Sb.

Novelizovaný: 27. 2. 2021  

561/2004 Sb.

Novelizovaný: 27. 2. 2021  

121/2000 Sb.

Novelizovaný: 27. 2. 2021  

258/2000 Sb.

Novelizovaný: 27. 2. 2021