Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Školská legislativa

Zákon 306/1999 Sb.

Schválený 18. 11. 1999 Účinný 3. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Zákon 109/2002 Sb.

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon 561/2004 Sb. N

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 562/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2015  

562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Zákon 563/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon 179/2006 Sb.

Schválený 30. 3. 2006 Účinný 5. 5. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Nařízení 75/2005 Sb.

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 21. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení 362/2008 Sb.

Schválený 10. 9. 2008 Účinný 1. 11. 2008  

362/2008 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

Nařízení 211/2010 Sb.

Schválený 31. 5. 2010 Účinný 31. 8. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška 137/1993 Sb.

Schválený 23. 4. 1993 Účinný 12. 5. 1993 Zrušen: 1. 1. 2014  

137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Vyhláška 106/2001 Sb.

Schválený 2. 3. 2001 Účinný 26. 3. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška 671/2004 Sb.

Schválený 21. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2016 Zrušen: 31. 10. 2016  

671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Vyhláška 10/2005 Sb.

Schválený 27. 12. 2004 Účinný 10. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška 12/2005 Sb.

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška 13/2005 Sb.

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška 14/2005 Sb.

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška 15/2005 Sb. N

Schválený 27. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 15. 10. 2020  

15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška 16/2005 Sb.

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 14. 9. 2019  

16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška 17/2005 Sb.

Schválený 27. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005  

17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška 33/2005 Sb.

Schválený 6. 1. 2005 Účinný 13. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

15/2005 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

177/2009 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

3/2015 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

561/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

48/1997 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020