Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Konzervatoře.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Pracovní řád.;Mzdy pracovníků školství.;

Více

Judikáty

Pracovní poměr; výpověď; právní úkon - neplatný; dobré mravy; důchod - starobní

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 968/17 - 1 Pramen: ASPI

Změna obsahu pracovního poměru ve sjednaném druhu práce

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 4654/2017 Pramen: ASPI

Přístup ke vzdělávání - zpráva o zjištění diskriminace

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 3180/2016/VOP Pramen: ESO

Školství a věda

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice Spzn: 52 A 73/2017 - 113 Pramen: ASPI

Výpověď z pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 4859/2014 Pramen: ASPI

Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon určitého druhu práce

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 215/2016 Pramen: ASPI

K výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 3350/15 - 1 Pramen: Sb.n.u.US Svazek: 84 Ročník: 2017 Strana: 301 Číslo: 25/2017

K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru pedagogického pracovníka

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 3713/15 - 1 Pramen: Sb.n.u.US Svazek: 81 Ročník: 2016 Strana: 927 Číslo: 122/2016

Výpověd z pracovního poměru ve školství

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 3924/2015 Pramen: ASPI

K důvodům útěkové vazby

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 2876/15 - 1 Pramen: Sb.n.u.US Svazek: 79 Ročník: 2015 Strana: 399 Číslo: 210/2015

K dokazování diskriminačního postupu zaměstnavatele při výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 880/15 - 1 Pramen: Sb.n.u.US Svazek: 79 Ročník: 2015 Strana: 59 Číslo: 182/2015

Bezúhonnost pedagogického pracovníka

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 550/2014 Pramen: ASPI

Vymezení rozsahu práce učitele

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 815/2013 Pramen: ASPI

Výkon přímé pedagogické činnosti

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1493/2010 Pramen: ASPI

Předpoklady pro podání výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. f) zák. práce

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1598/2011 Pramen: ASPI

Zhojení nedostatku odborné kvalifikace pro výkon pedagogické činnosti

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1276/2008 Pramen: ASPI

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021