Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;FINANCOVÁNÍ.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Učební poměr. Učni.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Hospodářské zabezpečení studujících a učňů. Stipendia.;Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.;Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;Odborná praxe studentů.;Konzervatoře.;Školy církevní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.; ...

Více

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 27. 3. 2020  

183/2006 Sb.

Novelizovaný: 12. 3. 2020  

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 3. 3. 2020  

361/2007 Sb.

Novelizovaný: 1. 3. 2020  

582/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 3. 2020