Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;FINANCOVÁNÍ.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Učební poměr. Učni.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Hospodářské zabezpečení studujících a učňů. Stipendia.;Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.;Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;Odborná praxe studentů.;Konzervatoře.;Školy církevní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.; ...

Více

Judikáty

Školy - docházka; rodičovská zodpovědnost; rodiče; dítě

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 3425/19 - 1 Pramen: ASPI

Školství; Smlouva spotřebitelská

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 33 Cdo 3805/2018 Pramen: ASPI

Školství; Výpověď z pracovního poměru; Odvolání

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1484/2019 Pramen: ASPI

Rodiče; dítě; předběžné opatření; odůvodnění; školy - docházka

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 3257/19 - 1 Pramen: ASPI

Diskriminace - zboží a služby - odložení

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 5906/2017/VOP/HB Pramen: ESO

Diskriminace - doporučení

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 86/2017/DIS/VB Pramen: ESO

Diskriminace - vzdělávání

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 7075/2015/VOP/JKV Pramen: ESO

Správa na úseku školství - odložení

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 3798/2018/VOP/ML Pramen: ESO

Správa na úseku školství - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 7892/2017/VOP/VB Pramen: ESO

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o udělení důtky ředitele školy

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Spzn: 8 As 80/2019 - 30 Pramen: Sb.NSS Svazek: 10 Ročník: 2019 Strana: 492 Číslo: 3921/2019

Diskriminace - vzdělávání - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 5704/2015/VOP/JV Pramen: ESO

Správa na úseku školství - zpráva ze šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 3902/2016/VOP/VB Pramen: ESO

Správa na úseku školství - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 4043/2016/VOP/VB Pramen: ESO

Správa na úseku školství - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 5434/2016/VOP/HB Pramen: ESO

Diskriminace - zboží a služby - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 5679/2016/VOP/IP Pramen: ESO

Správa na úseku školství - zpráva ze šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 3653/2017/VOP/JF Pramen: ESO

Diskriminace - vzdělávání - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 4524/2015/VOP/JV Pramen: ESO

Diskriminace - zboží a služby - zpráva o zjištění diskriminace

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 6059/2015/VOP/IP Pramen: ESO

Školství a věda

Městský soud v Praze Spzn: 6 A 168/2015 - 32 Pramen: ASPI

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

254/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

183/2006 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

112/2016 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

245/2000 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

500/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020