Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

500/2004 Sb., správní řád

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Doručování.;Lhůty.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Výkon rozhodnutí.;Řízení v 1. stupni.;Zásady správního řízení.;Správní rozhodnutí.;Pravomoc a příslušnost správních orgánů.;

Více

Judikáty

Správní žaloba; správní soudnictví; správní orgán; doručování - fikce doručení

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 1796/10 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Přestupek

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 3425/13 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Nečinnost; žaloba; občanský průkaz; správní řízení

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 2780/14 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní řízení; pokuta; doručování; zmocnění

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 2175/15 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní soudnictví; správní řízení; stavební řízení; stavba; účastník řízení

Ústavní soud - senát Spzn: IV. ÚS 2325/15 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Zavinění - z nedbalosti; přestupek; doručování - fikce doručení

Ústavní soud - senát Spzn: IV. ÚS 2110/13 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní delikt; správní soudnictví; pokuta; bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 2816/13 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pobyt - trvalý; kolaudace; správní rozhodnutí; stavební řízení; správní řízení; odůvodnění

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 655/14 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Přestupek; trestný čin - ublížení na zdraví; trestní řízení; správní řízení

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 1154/10 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Smlouva; doprava; závazek; výpověď

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 3158/13 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní soudnictví; správní žaloba; rozhodnutí

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 219/17 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Vlastnické právo - omezení; stavební řízení; správní soudnictví

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 4040/14 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Vyvlastnění; stavba; správní rozhodnutí; poučení; správní žaloba; odůvodnění; lhůta

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 3502/15 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní soudnictví; správní řízení; správní orgán; správní žaloba

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 3095/20 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Správní soudnictví; správní rozhodnutí; obnova řízení

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 310/21 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021