Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Péče o zdraví pracovníků.;Péče o pracovní prostředí.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Realizace staveb.;

Více

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021