Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

262/2006 Sb., zákoník práce

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.;DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA.;PRACOVNÍ PRÁVO.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Pracovní řád.;Rada zaměstnanců. Evropská rada zaměstnanců.;Odborové organizace v pracovním právu.;Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.; ...

Více

Judikáty

Mzda (a jiné obdobné příjmy); Pracovní poměr; Přípustnost dovolání

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 974/2014 Pramen: www.nsoud.cz

Pracovní poměr; výpověď; dokazování

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 507/14 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pracovní poměr; dokazování

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 2230/13 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pracovní poměr; výpověď; důkaz - volné hodnocení; odůvodnění

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 88/16 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pracovní poměr; výpověď; neplatnost; dokazování

Ústavní soud - senát Spzn: IV. ÚS 1362/16 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Přípustnost dovolání; Pracovní poměr; Neplatnost právního úkonu; Výpověď z pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 3489/2016 Pramen: www.nsoud.cz

Pracovní smlouva; pracovní poměr; zaměstnanec; dokazování; odvolání

Ústavní soud - senát Spzn: I. ÚS 1198/14 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pracovní smlouva; právní úkon - neplatný; neplatnost - absolutní

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 2128/15 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Náhrada škody; Pracovní úraz; Ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 149/2009 Pramen: www.nsoud.cz

Lhůta promlčecí [ Lhůty ]; Promlčení; Ztížení společenského uplatnění; Pracovní úraz

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 2724/2020 Pramen: www.nsoud.cz

Péče řádného hospodáře; Volby; Dozorčí rada [ Nadace ]; Odbory; Neplatnost právního úkonu

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 515/2019 Pramen: www.nsoud.cz

Vady řízení; Dovolací důvody; Přípustnost dovolání; Okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 3358/2020 Pramen: www.nsoud.cz

Dovolací důvody; Přípustnost dovolání; Překážky v práci; Okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 3370/2020 Pramen: www.nsoud.cz

Pracovní poměr; právní úkon - neplatný; mzda

Ústavní soud - senát Spzn: IV. ÚS 2443/20 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Zaměstnavatel; zaměstnanec; pracovní poměr; diskriminace; důkaz - volné hodnocení

Ústavní soud - senát Spzn: II. ÚS 1148/20 - 1 Pramen: www.usoud.cz

Pracovní pohotovost. Řidič autobusu

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1563/2019 Pramen: SoJ-Civ. Svazek: 2 Ročník: 2021 Strana: 111 Číslo: 16/2021

Majetková podstata. Zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou. Pracovněprávní vztahy

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 21 Cdo 1443/2019 Pramen: SoJ-Civ. Svazek: 2 Ročník: 2021 Strana: 117 Číslo: 17/2021

Peněžité plnění; Smlouva o dílo; Uznání dluhu

Okresní soud Zlín Spzn: 11 C 265/2020 - 24 Pramen: justice.cz

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021