Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Schválený Účinný Novelizovaný:

A Předpis byl aktualizován 1. 1. 2022

Oblasti působnosti

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ.;ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.;ORGANIZACE SOUDNICTVÍ A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURY).;Probační a mediační služba.;Výkon trestu odnětí svobody.;Řízení proti mladistvým.;Hlavní líčení v trestním řízení.;Rozsudek.;Zahlazení odsouzení.;Mladiství podle trestního práva. Trestání mladistvých.;Ochranná opatření.;Ukládání a výkon jednotlivých trestů.;Trestný čin.;Sociálně právní ochrana dětí.; ...

Více

Obsah předpisu se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.


Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN

Zrušen: 17. 1. 2022  

MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN

Zrušen: 17. 1. 2022  

MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN

Účinný 17. 1. 2022  

MZDR 1519/2022-1/MIN/KAN

Účinný 17. 1. 2022  

MZDR 461/2022-2/MIN/KAN

Účinný 17. 1. 2022  


Změna nastane

328/1999 Sb.

Zrušen: 1. 2. 2022