Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

FINANCOVÁNÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;Bankovní záruka v obchodním právu.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;

Více

Obsah předpisu se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.


Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021