Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Krajské úřady. Magistrát.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;Právo na odměnu za vykonanou práci.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Symboly krajů.;Právo na ochranu osobních údajů.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; ...

Více

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021