Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Funkcionáři orgánů samosprávy.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.; ...

Více

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

300/2008 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

111/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

365/2000 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

254/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

183/2006 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020