Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA.;ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.;OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.;VZNIK, PŘECHOD, OMEZENÍ A ZÁNIK AUTORSKÝCH PRÁV.;OCHRANA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU.;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;AUTOR A JINÉ SUBJEKTY AUTORSKÉHO PRÁVA.;AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ.;AUTORSKÉ DÍLO.;Ochranné autorské organizace. Kolektivní správa autorských práv.;Odstoupení od obchodní smlouvy.;Honoráře autorské a provozní. Autorské odměny.;Smíšená (osobně majetková) autorská práva.; ...

Více

Obsah předpisu se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.


Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021