Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti působnosti

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Mládež. Mladiství. Studenti a učni.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.;Státní finanční politika.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;

Více

Judikáty

Poměry v zařízení pro děti - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 6064/2017/VOP/BJ Pramen: ESO

Poměry v zařízení pro děti - závěrečné stanovisko

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 6064/2017/VOP/BJ Pramen: ESO

Poměry v zařízení pro děti - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 2819/2017/VOP/BJ Pramen: ESO

Výchova - ústavní; smlouva; správní soudnictví; správní rozhodnutí; správní orgán

Ústavní soud - senát Spzn: IV. ÚS 3781/18 - 1 Pramen: ASPI

Poměry v zařízení pro děti - odložení

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 6574/2017/VOP Pramen: ESO

Školství: výše věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Spzn: 8 As 152/2016 - 47 Pramen: Sb.NSS Svazek: 10 Ročník: 2018 Strana: 696 Číslo: 3782/2018

Školství a věda

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Spzn: 1 As 88/2018 - 20 Pramen: ASPI

K alternativám prodloužení předběžného opatření o umístnění dítěte do ústavní výchovy

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 1265/16 - 1 Pramen: Sb.n.u.US Svazek: 89 Ročník: 2018 Strana: 723 Číslo: 114/2018

Zproštění funkce opatrovníka

Ústavní soud - senát Spzn: III. ÚS 1265/16 - 1 Pramen: ASPI

Školství a věda

Krajský soud v Brně Spzn: 31 A 88/2016 - 31 Pramen: ASPI

Sociální ochrana - Sociální pomoc

Městský soud v Praze Spzn: 5 A 145/2015 - 49 Pramen: ASPI

Diskriminace - doporučení

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 14/2017/DIS Pramen: ESO

Insolvence

Vrchní soud v Praze Spzn: KSPA 60 INS 25251/2013 3 VSPH 832/2014 - P4 - 10 Pramen: ASPI

Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 1357/2015/VOP Pramen: ESO

Ústavní výchova - zpráva o šetření

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 972/2015/VOP Pramen: ESO

K postupu v případě, že ochranná výchova uložená dítěti mladšímu patnácti let za čin jinak trestný podle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb.

Nejvyšší soud ČR - kolegium Spzn: Tpjn 305/2014 Pramen: Sb.NS Svazek: 6 Ročník: 2016 Strana: 830 Číslo: 30/2016

Pravomoc soudu

Nejvyšší soud ČR - senát Spzn: 33 Cdo 4180/2014 Pramen: Sb.NS Svazek: 4 Ročník: 2017 Strana: 603 Číslo: 43/2017

Přístup ke vzdělání - povinná školní docházka a ústavní výchova

Veřejný ochránce práv - ombudsman Spzn: 3304/2012/VOP/ZO Pramen: ESO

Ochranná výchova; ústavní výchova

Krajský soud v Českých Budějovicích Spzn: 8 Co 75/2014 Pramen: Sb.NS Svazek: 8 Ročník: 2014 Strana: 1214 Číslo: 85/2014

Osvobození od soudních poplatků

Krajský soud v Hradci Králové Spzn: 19Co 464/2011 Pramen: ASPI

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021