Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Schválený Účinný

Oblasti působnosti

Bezpečnost práce (obecně).;Péče o pracovní prostředí.;Péče o zdraví pracovníků.;

Judikáty

Bezpečnost práce

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Spzn: 5 As 242/2015 - 29 Pramen: ASPI

Bezpečnost práce

Krajský soud v Hradci Králové Spzn: 31 Ad 17/2015 - 61 Pramen: ASPI

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021