Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Pracovní právo

Zákon 174/1968 Sb.

Schválený 20. 12. 1968 Účinný 1. 1. 1969 Novelizovaný: 1. 1. 2017  

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 120/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 23. 4. 1990 Novelizovaný: 1. 1. 2007  

120/1990 Sb., kterou se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Zákon 2/1991 Sb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Zákon 245/2000 Sb.

Schválený 29. 6. 2000 Účinný 9. 8. 2000 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon 435/2004 Sb.

Schválený 13. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 251/2005 Sb.

Schválený 3. 5. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon 262/2006 Sb.

Schválený 21. 4. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 266/2006 Sb.

Schválený 25. 4. 2006 Účinný 7. 6. 2006 Novelizovaný: 29. 8. 2014 Zrušen: 1. 10. 2015  

266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákon 309/2006 Sb.

Schválený 23. 5. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 5. 2016  

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon 73/2011 Sb.

Schválený 9. 2. 2011 Účinný 25. 3. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Nařízení 495/2001 Sb.

Schválený 14. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002  

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení 11/2002 Sb.

Schválený 14. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 9. 2004 Zrušen: 28. 11. 2017  

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

Nařízení 101/2005 Sb.

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 1. 3. 2005  

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení 590/2006 Sb.

Schválený 12. 12. 2006 Účinný 1. 1. 2007  

590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Nařízení 361/2007 Sb.

Schválený 12. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 3. 2020  

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení 201/2010 Sb.

Schválený 31. 5. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2015  

201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

Nařízení 9/2012 Sb.

Schválený 14. 12. 2011 Účinný 10. 1. 2012  

9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vyhláška 430/2001 Sb.

Schválený 3. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Vyhláška 288/2003 Sb.

Schválený 25. 8. 2003 Účinný 4. 9. 2003 Novelizovaný: 1. 7. 2005 Zrušen: 1. 9. 2015  

288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhláška 518/2004 Sb.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

3/2015 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

15/2005 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

177/2009 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

326/1999 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

10/2000 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  


Změna nastane