Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ostatní

Zákon 118/2021 Sb.

Schválený 2. 3. 2021 Účinný 3. 3. 2021 Zrušen: 12. 4. 2021  

118/2021 Sb. o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.

Zákon MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN Z

Schválený 26. 8. 2021 Účinný 1. 9. 2021 Zrušen: 30. 9. 2021  

MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb

Zákon MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN

Schválený 30. 6. 2021 Účinný 1. 7. 2021  

MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování u přijímacích zkoušek a ze dne 27. 5. 2021 k podmínkám testování dětí, žáků a studentů

Zákon MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN Z

Schválený 30. 7. 2021 Účinný 31. 7. 2021 Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Zákon MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN Z

Schválený 27. 8. 2021 Účinný 31. 8. 2021 Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 30. 7. 2021 k ochraně dýchacích cest

Zákon MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN

Schválený 30. 8. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021

Zákon MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN S U

Schválený 22. 10. 2021 Účinný 1. 11. 2021  

MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN mimořádné opatření k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2

Zákon ST10/2021 S U

Schválený 1. 10. 2021 Účinný 1. 10. 2021  

ST10/2021 Statistika a my - obsah částky 10/2021

Zákon MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN Z

Schválený 2. 3. 2021 Účinný 3. 3. 2021 Novelizovaný: 9. 7. 2021 Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény

Zákon MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN Z

Schválený 14. 6. 2021 Účinný 15. 6. 2021 Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN změna mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény

Zákon MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN S U

Schválený 19. 10. 2021 Účinný 25. 10. 2021  

MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN zrušení mimořádného opatření o nařizování izolace a karantény

Zákon MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN

Schválený 25. 6. 2021 Účinný 26. 6. 2021 Novelizovaný: 9. 7. 2021 Zrušen: 1. 8. 2021  

MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb

Zákon MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Schválený 4. 5. 2021 Účinný 10. 5. 2021 Novelizovaný: 1. 6. 2021 Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Zákon MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN

Schválený 6. 5. 2021 Účinný 7. 5. 2021 Zrušen: 1. 9. 2021  

MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2

Zákon MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN

Schválený 12. 5. 2021 Účinný 12. 5. 2021  

MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN zrušení mimořádných opatření

Zákon MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Schválený 17. 5. 2021 Účinný 18. 5. 2021 Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest

Zákon MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN

Schválený 17. 5. 2021 Účinný 18. 5. 2021 Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol

Zákon 155/2021 Sb.

Schválený 31. 3. 2021 Účinný 31. 3. 2021  

155/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 612/2020 Sb.

Schválený 29. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 589/2020 Sb. N

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 19. 10. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN

Účinný 25. 10. 2021  

MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN

Účinný 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  


Změna nastane

495/2001 Sb.

Zrušen: 1. 11. 2021  

MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN

Účinný 1. 11. 2021