Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ostatní

Zákon 155/2021 Sb.

Schválený 31. 3. 2021 Účinný 31. 3. 2021  

155/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 612/2020 Sb.

Schválený 29. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 589/2020 Sb.

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 510/2020 Sb.

Schválený 4. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Zákon 142/2020 Sb.

Schválený 30. 3. 2020 Účinný 31. 3. 2020 Zrušen: 14. 4. 2020  

142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky)

Zákon 191/2020 Sb.

Schválený 17. 4. 2020 Účinný 24. 4. 2020 Novelizovaný: 31. 3. 2021  

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Vyhláška 84/2019 Sb.

Schválený 20. 3. 2019 Účinný 1. 4. 2019  

84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Zákon 111/2019 Sb.

Schválený 12. 3. 2019 Účinný 24. 4. 2019  

111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vyhláška 300/2018 Sb.

Schválený 11. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019  

300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Vyhláška 310/2018 Sb.

Schválený 12. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

310/2018 Sb., o krajských normativech

Zákon 341/2005 Sb.

Schválený 28. 7. 2005 Účinný 13. 9. 2005 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Nařízení 86/2018 Sb.

Schválený 9. 5. 2018 Účinný 28. 10. 2018  

86/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 162/2018 Sb.

Schválený 31. 7. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

162/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení 104/2005 Sb.

Schválený 3. 11. 2004 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Vyhláška 436/2017 Sb.

Schválený 6. 12. 2017 Účinný 15. 12. 2017  

436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Zákon 202/2017 Sb.

Schválený 8. 6. 2017 Účinný 1. 11. 2017  

202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon 185/2016 Sb.

Schválený 24. 5. 2016 Účinný 1. 8. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2018  

185/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 186/2016 Sb.

Schválený 26. 5. 2016 Účinný 15. 6. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

186/2016 Sb. o hazardních hrách

Zákon 31/2016 Sb.

Schválený 18. 1. 2016 Účinný 29. 1. 2016  

31/2016 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Zákon 353/2015 Sb.

Schválený 10. 12. 2015 Účinný 1. 1. 2016  

353/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN

Novelizovaný: 3. 5. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Zrušen: 3. 5. 2021  

258/2000 Sb.

Novelizovaný: 27. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021  

84/2005 Sb.

Novelizovaný: 21. 4. 2021