Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ekonomika a sociální zabezpečení

Zákon 589/2020 Sb. N

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 19. 10. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 510/2020 Sb.

Schválený 4. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Zákon 232/2016 Sb.

Schválený 8. 7. 2016 Účinný 6. 8. 2016  

232/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Zákon 164/2002 Sb.

Schválený 10. 4. 2002 Účinný 1. 5. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2010  

164/2002 Sb. o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Zákon 185/2020 Sb.

Schválený 16. 4. 2020 Účinný 24. 4. 2020  

185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

Zákon 109/2020 Sb.

Schválený 19. 3. 2020 Účinný 19. 3. 2020 Zrušen: 18. 5. 2020  

109/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ)

Zákon 310/2019 Sb.

Schválený 19. 11. 2019 Účinný 1. 1. 2020 Zrušen: 1. 1. 2021  

310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Zákon 358/2019 Sb.

Schválený 18. 12. 2019 Účinný 1. 1. 2020 Zrušen: 1. 1. 2021  

358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 24/2017 Sb.

Schválený 17. 1. 2017 Účinný 21. 2. 2017  

24/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Zákon 23/2017 Sb.

Schválený 17. 1. 2017 Účinný 21. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zákon 440/2016 Sb.

Schválený 20. 12. 2016 Účinný 1. 1. 2017 Zrušen: 1. 1. 2018  

440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 112/2016 Sb.

Schválený 16. 3. 2016 Účinný 1. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 5. 2020  

112/2016 Sb. o evidenci tržeb

Zákon 40/2015 Sb.

Schválený 10. 2. 2015 Účinný 6. 3. 2015 Zrušen: 1. 10. 2016  

40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice 13/2015 Sb.

Schválený 31. 12. 2014 Účinný 1. 1. 2015  

13/2015 Sb., o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Zákon 90/2012 Sb.

Schválený 25. 1. 2012 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon 111/2014 Sb.

Schválený 13. 6. 2014 Účinný 18. 6. 2014  

111/2014 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

Zákon 136/2011 Sb.

Schválený 27. 4. 2011 Účinný 25. 5. 2011 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 250/2005 Sb.

Schválený 15. 6. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Zrušen: 1. 1. 2012  

250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Vyhláška 19/2014 Sb.

Schválený 23. 1. 2014 Účinný 1. 2. 2014  

19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Vyhláška 220/2013 Sb.

Schválený 22. 7. 2013 Účinný 1. 8. 2013  

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN

Účinný 25. 10. 2021  

MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN

Účinný 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  

MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN

Zrušen: 25. 10. 2021  


Změna nastane

495/2001 Sb.

Zrušen: 1. 11. 2021  

MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN

Účinný 1. 11. 2021