Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ekonomika a sociální zabezpečení

Zákon 261/2021 Sb.

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 27. 4. 2022  

261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Vyhláška 47/2022 Sb.

Schválený 8. 3. 2022 Účinný 12. 3. 2022  

47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Směrnice MSMT-38045/2020

Schválený 20. 1. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-38045/2020 , kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019

Nařízení MSMT-3084/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-3084/2021 dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Nařízení MSMT-2075/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-2075/2021 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství

Nařízení MSMT-64/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-64/2021 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Nařízení MSMT-203/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

MSMT-203/2021 soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021

Nařízení MSMT-6458/2021-1

Schválený 1. 3. 2021 Účinný 1. 3. 2021  

MSMT-6458/2021-1 oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021

Nařízení MSMT-12670/2021

Schválený 1. 5. 2021 Účinný 7. 5. 2021 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

MSMT-12670/2021 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát

Zákon MSMT-13769/2021-1

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 1. 6. 2021  

MSMT-13769/2021-1 oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 03/2021

Zákon MSMT-14025/2021-2

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 1. 6. 2021  

MSMT-14025/2021-2 Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021

Nařízení MSMT-21548/2021-1

Schválený 1. 8. 2021 Účinný 11. 8. 2021  

MSMT-21548/2021-1 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Zákon MSMT-22387/2021-4

Schválený 1. 9. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

MSMT-22387/2021-4 normativů neinvestičních výdajů na rok 2021 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2021 (stanovených č.j. MSMT-64/2021 a č.j. MSMT-3084/2021)

Zákon MSMT-22387/2021-2

Schválený 1. 9. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

MSMT-22387/2021-2 normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021 (stanovených v příloze č. 1 materiálu č.j. MSMT-203/2021)

Nařízení MSMT-31203/2021-1

Schválený 1. 11. 2021 Účinný 23. 11. 2021  

MSMT-31203/2021-1 stanovení dalších fi nančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Nařízení SK03/2022

Schválený 1. 2. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

SK03/2022 implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Nařízení MSMT-156/2022

Schválený 1. 2. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

MSMT-156/2022 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Zákon 174/2021 Sb.

Schválený 13. 4. 2021 Účinný 12. 5. 2021  

174/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN

Schválený 14. 1. 2022 Účinný 17. 1. 2022 Zrušen: 10. 2. 2022  

MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN změna mimořádného opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb

Zákon MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN

Schválený 20. 11. 2021 Účinný 22. 11. 2021 Zrušen: 26. 11. 2021  

MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

117/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

146/2002 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Změna nastane

193/2013 Sb.

Zrušen: 15. 10. 2022