Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ekonomika a sociální zabezpečení

Zákon 116/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 19. 10. 2005 Zrušen: 1. 1. 2014  

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon 455/1991 Sb.

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon 513/1991 Sb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon 563/1991 Sb.

Schválený 12. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 582/1991 Sb.

Schválený 17. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon 338/1992 Sb.

Schválený 4. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Zákon 357/1992 Sb.

Schválený 5. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 2. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon 586/1992 Sb.

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon 589/1992 Sb.

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2020  

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Zákon 592/1992 Sb.

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2020  

592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění

Zákon 16/1993 Sb.

Schválený 21. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon 42/1994 Sb.

Schválený 16. 2. 1994 Účinný 21. 3. 1994 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Zákon 155/1995 Sb.

Schválený 30. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon 48/1997 Sb. N

Schválený 7. 3. 1997 Účinný 1. 4. 1997 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon 218/2000 Sb.

Schválený 27. 6. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 29. 4. 2020  

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Zákon 243/2000 Sb.

Schválený 29. 6. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Zákon 250/2000 Sb.

Schválený 7. 7. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 320/2001 Sb.

Schválený 9. 8. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon 235/2004 Sb.

Schválený 1. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon 108/2006 Sb.

Schválený 14. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

108/2006 Sb., o sociálních službách

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

15/2005 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

177/2009 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

3/2015 Sb.

Novelizovaný: 15. 10. 2020  

561/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

48/1997 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020