Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon 475/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 30. 11. 2020 Zrušen: 7. 12. 2020  

475/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 499/2020 Sb.

Schválený 30. 11. 2020 Účinný 7. 12. 2020 Zrušen: 21. 12. 2020  

499/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 495/2020 Sb.

Schválený 19. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

495/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 536/2020 Sb.

Schválený 14. 12. 2020 Účinný 21. 12. 2020 Zrušen: 27. 12. 2020  

536/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 597/2020 Sb.

Schválený 23. 12. 2020 Účinný 27. 12. 2020 Zrušen: 11. 1. 2021  

597/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 598/2020 Sb.

Schválený 23. 12. 2020 Účinný 4. 1. 2021 Zrušen: 15. 2. 2021  

598/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)

Zákon 319/2020 Sb.

Schválený 2. 7. 2020 Účinný 1. 9. 2020  

319/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 284/2020 Sb.

Schválený 10. 6. 2020 Účinný 11. 7. 2020  

284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 142/2020 Sb.

Schválený 30. 3. 2020 Účinný 31. 3. 2020 Zrušen: 14. 4. 2020  

142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky)

Zákon 354/2020 Sb.

Schválený 17. 8. 2020 Účinný 1. 9. 2020  

354/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 349/2020 Sb.

Schválený 20. 8. 2020 Účinný 25. 8. 2020  

349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 232/2016 Sb.

Schválený 8. 7. 2016 Účinný 6. 8. 2016  

232/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Zákon 164/2002 Sb.

Schválený 10. 4. 2002 Účinný 1. 5. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2010  

164/2002 Sb. o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Zákon 405/2020 Sb.

Schválený 8. 10. 2020 Účinný 15. 10. 2020  

405/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 408/2020 Sb.

Schválený 12. 10. 2020 Účinný 14. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

408/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 423/2020 Sb.

Schválený 16. 10. 2020 Účinný 23. 10. 2020  

423/2020 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Zákon 487/2020 Sb.

Schválený 16. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

487/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

182/1993 Sb.

Schválený 16. 6. 1993 Účinný 1. 7. 1993 Novelizovaný: 24. 4. 2019  

182/1993 Sb. o Ústavním soudu

Zákon 285/2020 Sb.

Schválený 10. 6. 2020 Účinný 30. 7. 2020  

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

239/2000 Sb.

Schválený 28. 6. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 8. 6. 2021  

292/2013 Sb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Změna nastane

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021