Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Vyhláška 10/2005 Sb.

Schválený 27. 12. 2004 Účinný 10. 1. 2005 Novelizovaný: 23. 10. 2020  

10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška 671/2004 Sb.

Schválený 21. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2016 Zrušen: 31. 10. 2016  

671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Vyhláška 106/2001 Sb.

Schválený 2. 3. 2001 Účinný 26. 3. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška 137/1993 Sb.

Schválený 23. 4. 1993 Účinný 12. 5. 1993 Zrušen: 1. 1. 2014  

137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Nařízení 211/2010 Sb.

Schválený 31. 5. 2010 Účinný 31. 8. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení 362/2008 Sb.

Schválený 10. 9. 2008 Účinný 1. 11. 2008  

362/2008 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

Nařízení 75/2005 Sb.

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 21. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 2. 2021  

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zákon 179/2006 Sb.

Schválený 30. 3. 2006 Účinný 5. 5. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon 563/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon 562/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2015  

562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Zákon 561/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 27. 2. 2021  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 109/2002 Sb.

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon 306/1999 Sb.

Schválený 18. 11. 1999 Účinný 3. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Zákon 352/2001 Sb.

Schválený 18. 9. 2001 Účinný 5. 10. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon 3/1993 Sb.

Schválený 17. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 28. 7. 1998  

3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Zákon 2/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 28. 12. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 1999  

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon 1/1993 Sb.

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2013  

1/1993 Sb., Ústava České republiky

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 8. 6. 2021  

292/2013 Sb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Změna nastane

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021