Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN N

Schválený 6. 4. 2021 Účinný 26. 4. 2021 Novelizovaný: 31. 5. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek

Zákon MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN N

Schválený 6. 4. 2021 Účinný 6. 4. 2021 Novelizovaný: 24. 5. 2021  

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců ve školách

Zákon MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021 Účinný 12. 4. 2021 Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Zákon MSMT-22101/2019-1

Schválený 28. 8. 2019 Účinný 28. 8. 2019  

MSMT-22101/2019-1 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Zákon 612/2020 Sb.

Schválený 29. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

612/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 607/2020 Sb.

Schválený 22. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

607/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 606/2020 Sb.

Schválený 22. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

606/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 603/2020 Sb.

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

603/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 589/2020 Sb.

Schválený 21. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 575/2020 Sb.

Schválený 17. 12. 2020 Účinný 23. 12. 2020  

575/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

Zákon 510/2020 Sb.

Schválený 4. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Zákon 562/2020 Sb.

Schválený 14. 12. 2020 Účinný 1. 2. 2021  

562/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 401/2020 Sb.

Schválený 8. 10. 2020 Účinný 12. 10. 2020 Zrušen: 14. 10. 2020  

401/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 414/2020 Sb.

Schválený 12. 10. 2020 Účinný 14. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

414/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)

Zákon 421/2020 Sb.

Schválený 19. 10. 2020 Účinný 21. 10. 2020 Zrušen: 2. 11. 2020  

421/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 440/2020 Sb.

Schválený 30. 10. 2020 Účinný 2. 11. 2020 Zrušen: 30. 11. 2020  

440/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)

Zákon 444/2020 Sb.

Schválený 30. 10. 2020 Účinný 4. 11. 2020 Zrušen: 18. 11. 2020  

444/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)

Zákon 464/2020 Sb.

Schválený 16. 11. 2020 Účinný 18. 11. 2020 Zrušen: 23. 11. 2020  

464/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 474/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 25. 11. 2020 Zrušen: 30. 11. 2020  

474/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Zákon 473/2020 Sb.

Schválený 20. 11. 2020 Účinný 23. 11. 2020 Zrušen: 25. 11. 2020  

473/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 8. 6. 2021  

292/2013 Sb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Změna nastane

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021