Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon 478/2009 Sb.

Schválený 21. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 15. 3. 2017 Zrušen: 1. 9. 2020  

478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Zákon 353/2015 Sb.

Schválený 10. 12. 2015 Účinný 1. 1. 2016  

353/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 355/2015 Sb.

Schválený 4. 12. 2015 Účinný 21. 12. 2015  

355/2015 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti

Zákon 395/2015 Sb.

Schválený 14. 12. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Zrušen: 1. 1. 2017  

395/2015 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Zákon 1/2016 Sb.

Schválený 21. 12. 2015 Účinný 23. 1. 2016  

1/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

Zákon 3/2016 Sb.

Schválený 21. 12. 2015 Účinný 18. 1. 2016  

3/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.

Zákon 58/2016 Sb.

Schválený 10. 2. 2016 Účinný 22. 2. 2016  

58/2016 Sb. o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zákon 178/2016 Sb.

Schválený 20. 4. 2016 Účinný 1. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 202/2016 Sb.

Schválený 30. 5. 2016 Účinný 1. 9. 2016  

202/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 197/2016 Sb.

Schválený 2. 6. 2016 Účinný 1. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

197/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Zákon 196/2016 Sb.

Schválený 19. 5. 2016 Účinný 1. 7. 2016  

196/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Zákon 282/2016 Sb.

Schválený 29. 8. 2016 Účinný 20. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Zákon 280/2016 Sb.

Schválený 29. 8. 2016 Účinný 1. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

280/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Zákon 470/2006 Sb.

Schválený 29. 9. 2006 Účinný 1. 1. 2007  

470/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Zákon 10/2015 Sb.

Schválený 15. 1. 2015 Účinný 21. 1. 2015  

10/2015 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Zákon 279/2016 Sb.

Schválený 22. 8. 2016 Účinný 1. 1. 2017  

279/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Zákon 273/2016 Sb.

Schválený 24. 8. 2016 Účinný 1. 9. 2016 Zrušen: 1. 1. 2018  

273/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 115/2001 Sb.

Schválený 28. 2. 2001 Účinný 30. 3. 2001 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

115/2001 Sb. o podpoře sportu

Zákon 230/2016 Sb.

Schválený 28. 6. 2016 Účinný 1. 1. 2017  

230/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 343/2009 Sb.

Schválený 25. 9. 2009 Účinný 23. 10. 2009  

343/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN

Zrušen: 8. 6. 2021  

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

Novelizovaný: 8. 6. 2021  

280/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Změna nastane

MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021  

MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN

Zrušen: 1. 7. 2021