Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon 261/2021 Sb. N

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 27. 4. 2022  

261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Vyhláška 47/2022 Sb.

Schválený 8. 3. 2022 Účinný 12. 3. 2022  

47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zákon 39/2022 Sb.

Schválený 18. 2. 2022 Účinný 26. 2. 2022  

39/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Zákon 65/2022 Sb.

Schválený 17. 3. 2022 Účinný 21. 3. 2022 Zrušen: 1. 4. 2023  

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon 66/2022 Sb.

Schválený 17. 3. 2022 Účinný 21. 3. 2022 Zrušen: 1. 4. 2023  

66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon 67/2022 Sb.

Schválený 17. 3. 2022 Účinný 21. 3. 2022 Zrušen: 1. 4. 2023  

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN

Schválený 10. 3. 2022 Účinný 14. 3. 2022 Zrušen: 14. 4. 2022  

MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Zákon 564/1990 Sb.

Schválený 13. 12. 1990 Účinný 27. 12. 1990 Zrušen: 1. 1. 2005  

564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

Směrnice MSMT-38045/2020

Schválený 20. 1. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-38045/2020 , kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019

Nařízení MSMT-3084/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-3084/2021 dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Nařízení MSMT-2075/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-2075/2021 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství

Nařízení MSMT-64/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021  

MSMT-64/2021 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Nařízení MSMT-203/2021

Schválený 1. 2. 2021 Účinný 1. 2. 2021 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

MSMT-203/2021 soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021

Nařízení MSMT-6458/2021-1

Schválený 1. 3. 2021 Účinný 1. 3. 2021  

MSMT-6458/2021-1 oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021

Zákon MSMT-2434/2021-3

Schválený 15. 2. 2021 Účinný 15. 2. 2021  

MSMT-2434/2021-3 organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Nařízení MSMT-12670/2021

Schválený 1. 5. 2021 Účinný 7. 5. 2021 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

MSMT-12670/2021 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát

Zákon MZDR 14601/2021-9/MIN/KAN

Schválený 5. 5. 2021 Účinný 10. 5. 2021 Zrušen: 10. 5. 2021  

MZDR 14601/2021-9/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb

Zákon MSMT-13769/2021-1

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 1. 6. 2021  

MSMT-13769/2021-1 oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 03/2021

Zákon MSMT-14025/2021-2

Schválený 1. 6. 2021 Účinný 1. 6. 2021  

MSMT-14025/2021-2 Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021

Nařízení MSMT-21548/2021-1

Schválený 1. 8. 2021 Účinný 11. 8. 2021  

MSMT-21548/2021-1 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 11. 5. 2022  

245/2000 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

235/2004 Sb.

Novelizovaný: 27. 4. 2022  

499/2004 Sb.

Novelizovaný: 27. 4. 2022  

261/2021 Sb.

Novelizovaný: 27. 4. 2022