Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Zájmové vzdělávání

Pracovní náplň

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Nejnáročnější druh práce podle nařízení vlády č. 222/2012 Sb., v platném znění, se uvádí v tzv. pracovní náplni. V pracovní náplni se vyjmenovávají činnosti, kterou zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje a jejíž výkon zaměstnavatel po zaměstnanci vyž...

Úplata za zájmové vzdělávání N

Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková

Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, prot...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele