Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Vzdělávání

Bezplatné poskytování učebnic N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách,...

Finanční gramotnost - modelové úlohy N

Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta

Následující modelové situace vytvořené pomocí tabulkového kalkulátoru MS Office Excel slouží k praktickému využití.  Sestavený materiál představuje elektronickou podporu ke knize Finanční gramotnost - výpočty v Excelu. Lze ji využít i samostatně....

Individuální konzultace na půdě školy N

Autor/autoři: MŠMT

Může školní poradenské pracoviště v období uzavření škol realizovat na půdě školy individuální konzultace? Pokud ano, tak za jakých podmínek? >

Kvalifikační dohoda

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Kvalifikační dohoda, jejíž právní úprava je obsažena v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.

Mediální vzdělávání N

Autor/autoři: Bc. Michal Kučerák, Mgr. Michal Kaderka, Ing. Karel Strachota, Mgr. Martin Vonášek, Mgr. Jana Šindlerová, Petr Nutil, Vojtěch Bruk, Jolana Fuchsová

V červnovém vydání časopisu Řízení školy (ročník 2018) vyšlo několik podnětných článků k "mediálnímu vzdělávání". Jejich shrnutí naleznete v této Pracovní situaci a v přiloženém PDF souboru. Nesnažme se zastavit digitální revoluci sentimentem ke ...

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání N

Autor/autoři: Andrea Štefáčková

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s m...

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v ...

Nastavení strategie výuky na dálku N

Autor/autoři: Ladislava Šlajchová

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku

Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě N

Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka

Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok „Tam by sednul granát jak pr..l na prkýnko“, který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla u...

Kategorie pracovních situací