Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Vzdělávání

Bezplatné poskytování učebnic

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách,...

Finanční gramotnost - modelové úlohy

Autor/autoři: Ing. Zbyněk Bárta

Následující modelové situace vytvořené pomocí tabulkového kalkulátoru MS Office Excel slouží k praktickému využití.  Sestavený materiál představuje elektronickou podporu ke knize Finanční gramotnost - výpočty v Excelu. Lze ji využít i samostatně....

Kvalifikační dohoda

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Kvalifikační dohoda, jejíž právní úprava je obsažena v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.

Mediální vzdělávání

Autor/autoři: Bc. Michal Kučerák, Mgr. Michal Kaderka, Ing. Karel Strachota, Mgr. Martin Vonášek, Mgr. Jana Šindlerová, Petr Nutil, Vojtěch Bruk, Jolana Fuchsová

V červnovém vydání časopisu Řízení školy (ročník 2018) vyšlo několik podnětných článků k "mediálnímu vzdělávání". Jejich shrnutí naleznete v této Pracovní situaci a v přiloženém PDF souboru. Nesnažme se zastavit digitální revoluci sentimentem ke ...

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v ...

Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě

Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka

Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok „Tam by sednul granát jak pr..l na prkýnko“, který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla u...

Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.

Strategické řízení a plánování v digitální škole

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

V digitálním věku 21. století je nutné promýšlet, jak internet a digitální inovace ve vzdělávání proměňují samotné učení dětí a studentů. Je nutné měnit náš přístup jako odpovědných osob za tvorbu inspirativního prostředí, kde každý jednotlivec ro...

Kategorie pracovních situací