Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školy základní umělecké

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 

Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tom...

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv N

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Cílem tohoto článku je nastínit nové povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nabyl účinnosti 1. 7. 2016. Z dikce zákona vyplývá, že mezi povinné subjekty, jejichž smlouvy podléhají uveřejnění, spadají i školy a šk...

Kategorie pracovních situací