Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školní družina

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování - . V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní...

Financování nepedagogické práce ve školní družině

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Právní předpisy Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to školních družin a školních klubů, jsou zakotvena...

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax

Autor/autoři: Petra Schwarzová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Financování práce pedagogických pracovníků školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu je založeno na maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaném ze státního rozpočtu (PHmax).

Plán činnosti školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2016/2017

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek rekapituluje základní, opakující se činnosti školní družiny ve 2. pololetí školního roku, připojuje k nim nové činnosti a upozornění na některá pravidla pracovněprávních vztahů. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveř...

Plán školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze na veřejné školy, je tato skutečnost zdůrazněna.

Úplata za zájmové vzdělávání

Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková

Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, prot...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Kategorie pracovních situací