Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Pracovní místo

Adaptace zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Adaptace zaměstnanců, popřípadě orientace zaměstnanců, je poslední etapou procesu obsazování volných pracovních míst. Navazuje na přijímání zaměstnanců, kdy jsme uzavřeli odpovídající pracovněprávní vztah s vybraným uchazečem o zaměstnání.

Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.

Oblasti plánování zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.

Postup obsazování volných pracovních míst

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např. v důsledku plánovaného odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, neplánov...

Pracovní místa

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa ob...

Řízení pracovního výkonu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní výkon zaměstnance je souhrnem schopností, motivace a podmínek zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného pracovního výkonu. Schopnosti, motivace a podmínky zaměstnanců určují výsledky práce a chování zaměstnanců, kt...

Výběrový pohovor

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných reprezentantů zaměstnavatele s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou předběžného výběru na základě hodnocení životopisu a splňují nezbytné požadavky pro výkon práce na volném pracovn...

Získávání zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Metoda získávání zaměstnanců je specifický postup oslovení a přilákání potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Získávání zaměstnanců pomocí internetu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komu...

Kategorie pracovních situací