Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Odpovědnost za škodu

Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Kolize odpovědnost za škodu je chápána jako situace, při které dochází ke střetu odpovědnosti za škodu dvou subjektů. V praxi škol je jedním subjektem odpovědným za škodu škola, druhým – tzv. třetí osoba. V návaznosti na tuto skutečnost se pak člá...

Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek se věnuje některým konkrétním případům, při nichž může v rámci školní výuky dojít ke kolizi odpovědnosti školy a třetí osoby za škodu nebo újmu způsobenou žákovi, a tedy k aplikaci práva postihu. (V tomto článku je vyjádřen právní náz...

Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy

Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl od 1. ledna letošního roku celou řadu změn týkajících se i pedagogické praxe v mateřských školách. Úprava obecné odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku se vztahuje na každého, bez ohledu na praco...

Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento text se zaměřuje na základní aspekty odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy za škodu způsobenou žákovi ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře a studentovi VOŠ a právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení za škodu způsobenou ...

Kategorie pracovních situací