Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Odměňování

Metodický výklad k odměňování

Autor/autoři: MŠMT

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřiz...

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. et Ing. Matěj Gregárek

Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetí...

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pr...

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 115 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušl...

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Novela nařízení vlády ...

Kategorie pracovních situací