Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Odměna

Odměna – nenároková složka platu

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 134 zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví hranice výše odměny. Stejně tak není žádným právním...

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Péče o zaměstnance

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o pracovní podmínky a pracovní vztahy zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Složky platu ve veřejném školství

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Je nezbytné si uvědomit, že se rozlišují nárokové a nenárokové složky platu, na což se v praxi nezřídka zapomíná, příp. se aplikuje nesprávný postup při poskytování té které složky platu.

Kategorie pracovních situací