Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Ochrana zdraví

Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Bezpečnostní plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Kri...

Krizový plán jako součást interní dokumentace školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Krizový plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Krizové ...

Ochrana pedagogů N

Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

V posledních letech stoupá agresivní chování žáků a studentů vůči učitelům. Jedná se především o slovní urážky, sexuální harašení (obscénní gesta, osahávání), obtěžování (ničení majetku, telefonáty, obtěžování jejich dětí), zastrašování zneužitím ...

Pracovní prostředí

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní prostředí tvoří všechny fyzikální, chemické, biologické, sociální, kulturní a jiné činitele, které působí na zaměstnance (jejich motivaci, schopnosti, výsledky a chování) v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování poža...

Únikové cesty N

Autor/autoři: kpt. Ing. Martin Podjukl

Jednou ze základních povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany je vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 S...

Zmocnění zdravotníka N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor

Poskytování zdravotních služeb při lyžařském výcvikovém kurzu.

Kategorie pracovních situací