Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Ochrana osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů patří mezi základní povinnosti stanovené Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení sm...

Časté dotazy škol z oblasti GDPR

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně oso...

Databáze uchazečů o zaměstnání

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V rámci postupu zaměstnavatelů před vznikem pracovního poměru dochází k systematickému zpracování osobních údajů uchazečů. Je třeba odpovědět na otázku, zda k takovému zpracování potřebuje zaměstnavatel, tedy správce osobních údajů, souhlas subjek...

Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Autor/autoři: Ing. Milan Hausner

Online vzdělávání se dnes již stalo nedílnou součástí školní praxe, ať už v jakékoli formě. Většina škola začala obratem řešit technologické předpoklady, organizační řešení a opravdu jen v několika málo případech zbylo trochu času na správné nasta...

Elektronické karty

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Elektronické karty se rychle stávají součástí běžného života. Většina lidí jejich existenci přijímá bez rozpaků a vůbec nepřemýšlí o tom, jaké problémy a otázky může taková karta přinést. Jen málokdo si uvědomí, že při vydávání takové karty docház...

Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Téměř každá škola kontroluje, jaké osoby vstupují do budovy. Do budovy vstupují žáci či studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci. Jiné osoby se obvykle musí hlásit na vrátnici a prokázat svou totožnost. V mnoha případech jsou údaje o totožnosti těc...

Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V průběhu přijímacího řízení na všechny typy škol nepochybně dochází ke zpracování osobních údajů tak, jak je chápe zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“)1), a to ...

Fotografie žáků školy

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

To, že při poskytování vzdělání jsou zpracovávány osobní údaje, je dáno samotnou podstatou tohoto procesu, který je zaměřen na konkrétního jednotlivce, a proto musí být jeho průběh a výsledky evidovány co možná nejpřesněji. Většina zpracování se d...

Kategorie pracovních situací