Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Management

Datové schránky pro školy N

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Jak zadat školní web? N

Autor/autoři: Mgr. Ivan Vovk

Jak zadat výrobu školního webu? Chcete pro svoji školu kvalitní web? Pak budete jednat s internetovou firmou, která ho pro vás vyrobí. Jak při tom postupovat, na co se soustředit a na co si dát pozor?

Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními? N

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová

Článek "Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?" naleznete v nejbližší době v online archivu časopisů.  

Kalendář N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství  

Kdy použít hlavičkový papír N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se...

Komunikační strategie školy - šablony N

Autor/autoři: Mgr. Michal Kaderka

Vytvoření komunikační strategie je předpokladem pro systematickou a kooordinovanou komunikaci, která má za cíl sjednotit a zastřešit veškerý informační tok ze školy k žákům/studentům, rodičům, zřizovateli apod. Strategie má napomoci zvýšit reputac...

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv N

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Cílem tohoto článku je nastínit nové povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nabyl účinnosti 1. 7. 2016. Z dikce zákona vyplývá, že mezi povinné subjekty, jejichž smlouvy podléhají uveřejnění, spadají i školy a šk...

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů N

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., Irena Trojanová

Každá školy či školské zařízení je organizací, která se potřebuje neustále rozvíjet a ve své činnosti dosahovat úspěchu. Nestor českého managementu Jiří Plamínek vytvořil teorii vitality, která se dá využít i na oblast školství, ať už pro stávajíc...

Rozvoj pedagogických pracovníků N

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustá...

Státní symboly a pravidla jejich užívání N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Otázka užívání státních symbolů školou nebo školským zařízením v současné době není výslovně právním předpisem upravena. Proto je nutné vyjít z "obecného" zákona, tj. ze zákona č. 352/2001 Sb., v platném znění.

Kategorie pracovních situací