Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p ...

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Dohoda o provedení práce může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou. Zákoník práce neuvádí možné způsoby skončení DPP před uplynutím sjednané určité doby nebo způsoby skončení DPP sjednané na dobu neurčitou.

Kategorie pracovních situací