Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Covid-19

Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit preze...

Covid-19 jako nemoc z povolání

Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Kdy se jedná o učitelovu nemoc z povolání? Co může učitel po zaměstnavateli požadovat? Jak postupovat?

Darování antigenního testu škole

Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Podle mimořádných opatření upravující testování mají být žáci testováni preventivními antigenními testy, které jim poskytla škola. Některé školy a rodiče řeší tuto situaci tak, že rodič daruje antigenní testy škole (tedy uzavře s ní darovací smlou...

Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Autor/autoři: Ing. Milan Hausner

Online vzdělávání se dnes již stalo nedílnou součástí školní praxe, ať už v jakékoli formě. Většina škola začala obratem řešit technologické předpoklady, organizační řešení a opravdu jen v několika málo případech zbylo trochu času na správné nasta...

Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?

Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinnost preventivního antigenního testování požadují, aby škola dodržela následující postupy:

Kategorie pracovních situací