Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie N

Autor/autoři: kpt. Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.

Řada školských zařízení je situována v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení, které jsou vymezovány v okolí objektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Připravenost managementu školských zařízení pro případnou závažnou havárii spojenou ...

Únikové cesty N

Autor/autoři: kpt. Ing. Martin Podjukl

Jednou ze základních povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany je vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 S...

Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény N

Autor/autoři: Martina Talichová

Včasné varování je základním prvkem ochrany obyvatelstva v ČR. V případě vzniku mimořádné události, která by mohla ohrozit život nebo zdraví člověka, zvířata, majetek nebo životní prostředí jsou obyvatelé varováni a informováni prostřednictvím sít...

Kategorie pracovních situací