Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Financování a rozpočet

Financování nepedagogické práce ve školní družině N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Právní předpisy Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to školních družin a školních klubů, jsou zakotvena...

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Financování práce pedagogických pracovníků školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu je založeno na maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaném ze státního rozpočtu (PHmax).

OP JAK N

Autor/autoři: mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství

OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3...

Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy N

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dě...

Pravidla rozpočtové odpovědnosti N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se vztahuje mimo jiné i na veřejné instituce, kterými jsou také územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Cílem tohoto zákona je zlepšení celkového hospodaření sektoru veř...

Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Reforma financování - základní školy, mateřské školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizo...

Reforma financování střední školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Petra Schwarzová

Reforma financování regionálního školství v nemalém rozsahu zasáhne všechny typy středních škol, a to již zanedlouho, k 1. 1. 2020.

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy N

Autor/autoři: Ing. Václav Jelen

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikl...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele