Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Správní řízení v ZŠ

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Smyslem pracovní situace je popsat základní postup při podání odvolání, podnětu k zahájení přezkumného řízení a podání správní žaloby. Autoři se zaměřují na situaci, kdy jeden z rodičů nesouhlasí s přijetím dítěte ke vzdělávání v určité škole nebo...

Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Způsoby zahájení správního řízení Obsah podání (žádosti) Jednotlivé případy správního řízení z úhlu pohledu zahájení správního řízení

Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Průběh správního řízení – založení spisu Průběh správního řízení – lhůta pro vydání rozhodnutí Průběh správního řízení – práva a povinnosti účastníka řízení a správního orgánu Průběh správního řízení – získávání podkladů pro vydání rozhodnutí Usne...

Přeřazení žáka do vyššího ročníku N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika Přeřazení žáka do vyššího ročníku Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele