Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Správní řízení v SŠ

Individuální vzdělávací plán

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Podmíněné vyloučení žáka ze školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika podmíněného vyloučení žáka ze školy Protokol o ústním jednání  Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy

Přeřazení žáka do vyššího ročníku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přeřazení do vyššího ročníku a správní řízení Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, žák neplní povinnou školní docházku

Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Povolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Nepovolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona  

Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona po dobu těhotenství

Přestup žáka do jiné střední školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přestupu žáka do jiné střední školy Přestup žáka do jiné střední školy a správní řízení

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy Rozhodnutí o převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy  

Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Samostatné pracovní situace (včetně mnoha vzorů), které se podrobně věnují přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání na konzervatoři:

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele