Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Správní řízení v SŠ

Individuální vzdělávací plán N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 N

Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opa...

Podmíněné vyloučení žáka ze školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika podmíněného vyloučení žáka ze školy Protokol o ústním jednání  Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy

Přeřazení žáka do vyššího ročníku N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přeřazení do vyššího ročníku a správní řízení Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, žák neplní povinnou školní docházku

Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona) N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Povolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Nepovolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona  

Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona po dobu těhotenství

Přestup žáka do jiné střední školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika přestupu žáka do jiné střední školy Přestup žáka do jiné střední školy a správní řízení

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy Rozhodnutí o převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy  

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele