Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Správní řízení v MŠ

Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V průběhu přijímacího řízení na všechny typy škol nepochybně dochází ke zpracování osobních údajů tak, jak je chápe obecné nařízení (GDPR), a to ve značném rozsahu. Při takovém zpracování je proto třeba respektovat kromě zvláštních předpisů i obec...

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v ...

Přijímání k předškolnímu vzdělávání N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Příprava k přijímání k předškolnímu vzdělávání Náležitosti přihlášky Založení a tvorba spisu Lhůta pro vydání rozhodnutí Oznámení rozhodnutí o přijetí adresované spádové mateřské škole Dítě mateřské školy - cizinec

Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, uvádí případy povinného osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Uvedené ustanovení se vztahuje pouze na veřejné školy, tj. na školy zřízené státem, k...

Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Institut individuálního vzdělávání dítěte (jednoho ze způsobů, kterým může dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání) školský zákon zavádí v § 34b s účinností od 1. 1. 2017.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele