Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Správní řízení

Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V průběhu přijímacího řízení na všechny typy škol nepochybně dochází ke zpracování osobních údajů tak, jak je chápe zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“)1), a to ...

Individuální vzdělávací plán

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v ...

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Smyslem pracovní situace je popsat základní postup při podání odvolání, podnětu k zahájení přezkumného řízení a podání správní žaloby. Autoři se zaměřují na situaci, kdy jeden z rodičů nesouhlasí s přijetím dítěte ke vzdělávání v určité škole nebo...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele