Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Školní družina

Plán činnosti školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2016/2017

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek rekapituluje základní, opakující se činnosti školní družiny ve 2. pololetí školního roku, připojuje k nim nové činnosti a upozornění na některá pravidla pracovněprávních vztahů. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveř...

Plán školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy). Pokud se některé činnosti vztahují pouze na veřejné školy, je tato skutečnost zdůrazněna.

Úplata za zájmové vzdělávání

Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková

Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, prot...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele