Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Školní družina

Školní družina a kritéria ČŠI N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláš...

Úplata za zájmové vzdělávání N

Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková

Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, prot...

Vnitřní řád školní družiny N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzděláván...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny N

Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele